جستجو :
عنوان

دوشنبه ١٦ اسفند ٢٠١٩

تقویم
اوقات شرعی
مراكز
  

مراكز مخابراتي شهرستان قزوين

 

رديف

نام مركز

شماره قديم

شماره جديد

كد

آدرس

1

مركز تلفن آزادي

****222

****223

****224

****3322

****3323

****3324

از 0281 به 028

خيابان سبزه ميدان

2

مركز تلفن شهيد رجايي

****255

****256

****257

****3355

****3356

****3357

از 0281 به 028

خيابان راه آهن

3

مركز تلفن شهيد بابايي

****366

****367

****368

****369

****3366

****3367

****3368

****3369

از 0281 به 028

انتهاي غياث آباد، بين ساختمان هاي ميلاد

4

مركز تلفن قدس

****333

****334

****336

****336

****3333

****3334

****3335

****3336

از 0281 به 028

خيابان فلسطين، جنب فرمانداري

5

مركز تلفن رسالت

****377

****378

****379

****3377

****3378

****3379

از 0281 به 028

فلكه سوم مينودر

6

مركز تلفن شهر صنعتي البرز

****222

****223

****224

****3222

****3223

****3224

از 0282 به 028

البرز، بلوار ميرداماد اينترنتي

7

مركز تلفن شهر محمديه

****256

****257

****255

****3256

****3257

****3255

از 0282 به 028

محمديه، بلوار مطهري

8

مركز تلفن شهر آبيك

****282

****288

****289

****3282

****3288

****3289

از 0282 به 028

آبيك، خيابان طالقاني

9

مركز تلفن شهر بوئين زهرا

****422

****442

****3422

****3423

از 0282 به 028

بوئين زهرا، بلوار امام

10

مركز تلفن شهر تاكستان

****522

****523

****524

****3522

****3523

****3524

از 0282 به 028

تاكستان، خيابان امام


 

#كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق
به مخابرات استان قزوین می باشد.

صفحه اصلي|اخبار|نقشه سايت|ساير خدمات آماربازديدكنندگان:بازديد امروز :114  كل بازديد: 3652213