جستجو :
عنوان

چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

تقویم
اوقات شرعی
شرايط تلفن ثابت

تلفن ثابت

1ـ شرايط قبول تقاضا و اشتراك تلفن

2ـ شرايط تعويض آدرس فيش در محدوده‌ي يك مركز

3ـ شرايط تغيير نام تلفن بدون مراجعه به دفترخانه رسمي

4ـ شرايط تغيير مكان تلفن

5ـ شرايط قطع و وصل شخصي تلفن

6ـ شرايط انسداد صفر دوم (بين‌الملل)

 

1ـ شرايط قبول تقاضا و اشتراك تلفن

ـ مراجعه متقاضي به دفاتر خدمات مخابراتي و ارائه كپي شناسنامه براي شخص حقيقي و ارائه كپي روزنامه رسمي و معرفي‌نامه شركت براي اشخاص حقوقي

ـ واريز هزينه اتصال به مبلغ500000 ريال به حساب مربوطه در مراكز پرظرفيت (بيش از 2000 شماره منصوبه) و مراكز كم‌ظرفيت (زير 2000 شماره منصوبه)

_ واريز مبلغ30000ريال به حساب مربوطه بابت6%عوارض وماليات

ـ تكميل كارت اشتراك (در محدوده مرز خدمات تلفني مركز مربوطه) و ارايه اصل وكپي كارت ملي

2ـ شرايط تعويض آدرس فيش در محدوده يك مركز

ـ اصل و كپي كارت شناسايي معتبر خريدار و فروشنده

ـ مراجعه متقاضي و ارائه فيش مربوطه

ـ تكميل فرم مخصوص تعويض آدرس

3ـ شرايط تغيير نام تلفن در دفاتر خدمات ارتباطي

_ مراجعه خريدار و فروشنده با همراه داشتن اصل شناسنامه وكارت ملي و ارائه كپي آن

ـ ارائه صورتحساب پرداخت شده آخرين قبض صادر شده

ـ تكميل فرم تغيير نام

هزينه تغيير نام 20000 ريال است كه در صورتحساب كاركرد تلفن محاسبه و دريافت خواهد شد.

4ـ شرايط تغيير مكان تلفن در دفاتر خدمات ارتباطي

ـ مراجعه و تكميل فرم بررسي امكانات توسط مالك تلفن

ـ ارائه صورتحساب پرداخت شده آخرين قبض صادر شده

هزينه بررسي تغيير مكان 5000 ريال و هزينه تغيير مكان در صورت وجود امكانات فني 45000 ريال است كه در صورتحساب كاركرد تلفن محاسبه و دريافت خواهد شد.

ـ تغيير مكان تلفن‌هاي خارج از مرز در صورت وجود امكانات فني در خارج از مرز پس از اخذ مجوز لازم و پرداخت هزينه مربوطه (به ازاء هركيلو مترسيم كشي5784000 ريال و براي هر شماره تلفن انجام خواهد شدوهزينه نگهداري ماهانه هر كيلو متر18800ريال ميباشد

ضمناً تغيير مكان و تغيير توأم نام و مكان تلفن به خارج از مرز خدمات شهري فقط براي واحدهاي دولتي، توليدي، عام‌المنفعه، تجاري و بيمارستان‌ها ميسر خواهد بود.

5ـ شرايط قطع و وصل شخصي تلفن

مشترك در صورت نياز مي‌تواند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطي و انجام اقدامات ذيل براي تلفن خود تقاضاي قطع شخصي نمايد.

ـ تكميل فرم مربوطه

6ـ شرايط انسداد صفر دوم (بين‌الملل)

ـ مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطي  و تكميل فرم مربوطه

-         ارائه صورتحساب پرداخت شده آخرين قبض صادر شده

-         هزينه انسداد صفر دوم معادل 500 پالس مي‌باشد.

 

 

 

#كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق
به مخابرات استان قزوین می باشد.

صفحه اصلي|اخبار|نقشه سايت|ساير خدمات آماربازديدكنندگان:بازديد امروز :465  كل بازديد: 2887010