جستجو :
عنوان

دوشنبه ١٦ اسفند ٢٠١٩

تقویم
اوقات شرعی
قطع تلفن

                                           تلفن ثابت

1ـ قطع تلفن به علت بدهي

2ـ سلب امتياز تلفن بعلت عدم پرداخت بدهي بيش از ميزان وديعه

 

1ـ قطع تلفن به علت بدهي

پرداخت به موقع هزينه كاركرد تلفن نشانه علاقمندي مشتركان محترم به ارائه خدمات بهينه و توسعه سيستم‌هاي مخابراتي مي‌باشد. اگر مشترك صورتحساب تلفن خود را مطابق قبض صادره در مهلت مقرر پرداخت ننمايد ابتدا خط تلفن يك‌طرفه و در صورت عدم پرداخت، به طور كامل قطع خواهد شد، وصل مجدد تلفن مستلزم تسويه بدهي و پرداخت هزينه آن (5000 ريال) مي‌باشد.

 

2ـ سلب امتياز تلفن بعلت عدم پرداخت بدهي بيش از ميزان وديعه

ـ هرگاه مشترك قبض خود را در مهلت تعيين شده پرداخت نكند به ترتيب ابتدا خط تلفن يكطرفه شده و حداكثر پس از 2 ماه قطع كامل خواهد شد و در ادامه با ارسال اخطار كتبي پس از 15 روز از قطع كامل تلفن، از طريق پست سفارشي و يا طرق قانوني ديگر، مهلت يك ماهه به مشترك داده مي‌شود تا نسبت به پرداخت بدهي اقدام كند در غير اين‌صورت پس از انقضاء مهلت قانوني تلفن مذكور جمع‌آوري و تخليه خواهد شد.

-         بطور كلي اگر مشترك سه دوره بدثي خود را پرداخت ننمايد پس از صدور اخطار كتبي و پايا ن مهلت مقرر(مهلت اعلام شده در اخطاركتبي) تلفن مذكور جمع‌آوري و تخليه خواهد شد.

ـ چنانچه مشترك تلفن سلب امتياز شده، مراجعه نمايد پس از پرداخت بدهي خود، در صورت وجود امكانات فني)، امكان اختصاص خط تلفن فراهم خواهد شد.

 

#كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق
به مخابرات استان قزوین می باشد.

صفحه اصلي|اخبار|نقشه سايت|ساير خدمات آماربازديدكنندگان:بازديد امروز :121  كل بازديد: 3652220